تالار گفتگوي پارس تاك
روش ثبت شرکت خارجی - نسخه قابل چاپ

+- تالار گفتگوي پارس تاك (http://pars-talk.ir)
+-- انجمن: متفرقه (http://pars-talk.ir/forum-358.html)
+--- انجمن: تبلیغات کاربران (http://pars-talk.ir/forum-359.html)
+--- موضوع: روش ثبت شرکت خارجی (/thread-3561.html)روش ثبت شرکت خارجی - kiasabt - 04-15-2017

مطابق ماده ٣ قانون ثبت شرکتها فعالیت شرکتهای خارجی درایران
منوط به قانونی بودن آنها در کشور اصلی خود و ثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. منوط به قانونی بودن آنها درکشور اصلی خود وثبت در اداره ثبت اسناد تهران است. بنابراین نخست اداره ثبت اسناد تهران با بررسی مدارک لازم از قبیل گواهی اداره ثبت محل و یا گواهی دفتر ثبت تجارتی قانونی بودن شرکت را در کشور اصلی خود احراز می نماید (هر چند که در خصوص ملاحظه اسناد قانون ثبت شرکتها تصریحی ندارد 

ثبت شرکت - ثبت برند - کیا ثبت - kiasabt.com