اخبار ، اطلاعيه ها و امكانات:


امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
قالب تولز دات اراک سیتی برای رزبلاگ
#1
[عکس: hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.PNG]
دانلود قالب در ادامه ی مطلب
این قالب دارای یکی از زیبا ترین رنگ هاست.
و با رنگ های متفاوت ساخته شده است.
نظرات و مشکلاتتون درباره ی قالب رو برای ما بیان کنید.
 
کد زیر را به جای قالب صفحه ی اصلیتون قرار دهید.
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.

 


کد:
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <!-- BEGIN Mypopup POPUP ADVERTISEMENT SYSTEM --> <script language="javascript" src="http://mypopup.ir/v2/adsystem/adsystem.php?u=4056"></script> <!-- END Mypopup POPUP ADVERTISEMENT SYSTEM --> <link href='http://www.font-api.ir/css/B Yekan={font-api.ir}.css' rel='stylesheet' type='text/css'> <SCRIPT src="/js/site.js" type="text/javascript"></SCRIPT> <script> // www.moisrex.rozblog.com $(document).ready(function(){ function moisrex(){ $('.fade').fadeTo(200,0).fadeTo(200,1); } setInterval( function(){ moisrex(); } ,0) }); </script> <script>[RB:Rozblog_Dynamic_Code]</script> <style> *{ font-family:'B Yekan',Sans-Serif; font-size:13px; } </style> <style> .ehsass img { border-radius: 4px; border: 1px solid #fff; max-width: 480px; margin: 2px; padding:0px; float:center; filter:alpha(opacity=100); -moz-border-radius: 6px; -webkit-border-radius: 6px; -webkit-transition:all 0.4s ease-in; -moz-transition:all 0.4s ease-in; -o-transition:all 0.4s ease-in; transition:all 0.4s ease-in; opacity:1.0; } .ehsass img:hover{ border-radius: 7px; border: 1px solid #000; max-width: 480px; margin: 2px; padding:0px; float:center; filter:alpha(opacity=40); opacity:0.4; -moz-border-radius:6px;-webkit-border-radius:6px; box-shadow: 10px 10px 5px #000; -webkit-transition:all 0.4s ease-in; -moz-transition:all 0.4s ease-in; -o-transition:all 0.4s ease-in; transition:all 0.4s ease-in; } .ehsass img:hover{ opacity:1;filter:alpha(opacity=100); -webkit-transform: rotate(-4deg); -moz-transform: rotate(-4deg); } .ehsass img:out{ opacity:1;filter:alpha(opacity=100); -webkit-transform: rotate(0deg); -moz-transform: rotate(0deg); } </style> <link href="http://up.ehsass.ir/up/ms66/Skin/ehsass/Strawberry.png" rel="shortcut icon"> <SCRIPT> var needpop = 1; var vc_cn = "jot9843504"; var vc_url = "http://www.ehsass.ir"; if (readCookie(vc_cn)) { needpop = 0; }else{ needpop = 1; } var PopWidth = 300; var PopHeight = 200; var PopTargetingMethod = 100; var PopUseDivLayer = 1; var RTSDomain = vc_url; var debugDomain = vc_url; var Page_Popped = false; var Page2_Popped = false; var Page_Loaded = false; var Page_Enter; var MySiteDomain = window.location.href.split('/'); if (needpop == 1) { InitPop() } function InitPop() { Page_Enter = new Date(); if (window.captureEvents) { window.captureEvents(Event.CLICK); window.onclick = LoadStandardPop } else document.onclick = LoadStandardPop } function SiteEnter() { Page_Loaded = true } function createCookie(name, value, days) { if (days) { var date = new Date(); date.setTime(date.getTime()+(2*60*60*1000)); var expires = "; expires=" + date.toGMTString() } else var expires = ""; document.cookie = name + "=" + value + expires + "; path=/"; } function readCookie(name) { var ca = document.cookie.split(';'); var nameEQ = name + "="; for (var i = 0; i < ca.length; i++) { var c = ca[i]; while (c.charAt(0) == ' ') c = c.substring(1, c.length); if (c.indexOf(nameEQ) == 0) return c.substring(nameEQ.length, c.length) } return null } function RetrieveCount() { var cookieName = vc_cn; var popSuccesses = readCookie(cookieName); if (popSuccesses != null) popSuccesses = parseInt(popSuccesses); else popSuccesses = 0; return popSuccesses } function IncrementCount() { var cookieName = vc_cn; var popSuccesses = readCookie(cookieName); if (popSuccesses != null) createCookie(cookieName, parseInt(popSuccesses) + 1, 1); else createCookie(cookieName, 1, 1) } function LoadStandardPop() { if (Page_Popped == true) return; var pLoaded = false; if (window.SymRealWinOpen) { open = SymRealWinOpen } if (window.NS_ActualOpen) { open = NS_ActualOpen } var pxLeft = 0; var pxTop = 0; if (screen.width > 0 && screen.height > 0) { pxLeft = (screen.width / 2) - (PopWidth / 2); pxTop = (screen.height / 2) - (PopHeight / 2) - 50; if (pxLeft < 0) pxLeft = 0; if (pxTop < 0) pxTop = 0 } pLoaded = open(vc_url, '', 'toolbar=1,scrollbars=1,location=1,statusbar=1,men ubar=1,resizable=1,top=' + pxTop + ',left=' + pxLeft + ',width=' + PopWidth + ',height=' + PopHeight); if (pLoaded) { Page_Popped = true; IncrementCount() } else { Page_Popped = true; if (Page_Loaded) initAdLayer(); else XBrowserAddHandlerPops(window, "load", "initAdLayer") } window.focus() } </script> <script> /* Designed By Www.Moisrex.Rozblog.Com */ $(document).ready(function(){ $('#load').hide(2000); $('#clickloadmoisrex').fadeOut(2000); }); </script> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>[RB:Blog_And_Post_Title]</title> <link href="http://up.ehsass.ir/up/ms66/Skin/ehsass/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://up.ehsass.ir/up/ms66/Skin/ehsass/stylebtnzntboys.css"> <link href="http://up.tools.ehsass.ir/up/blogtest/post/boxrangi.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <style> .pagenf {text-align:center;}.pagenf a {-moz-border-radius: 0px;border: 1px solid #CCCCCC;padding:5px;padding-top:2px;padding-bottom:1px;margin-bottom: 4px;display: inline-block;background: url(http://rozblog.com/temp/music3/MTForumBlock_row_over.png);color:#999;}.pagenf a:hover {border-color:#666;color:#666;background-color: none;text-decoration: none;}.pagenf .current{padding:5px;padding-top:3px;padding-bottom:1px;color:#fff;border:1px solid gray;background:#CCC;display: inline-block;margin-bottom: 4px;} </style> <style> .post1 img {max-width:400px;max-height:400px; </style> <style> div#qTip{border:1px solid #3366FF;z-index: 3000;background:black url(http://up.ehsass.ir/up/ms66/Skin/ehsass/3.gif);min-width:40px;min-height:14px;text-align:center;padding:5px 5px;filter:alpha(opacity=80);opacity:0.8;border-radius: 6px 6px 6px 6px;color:#000000;font-size:9pt;font-family: tahoma;text-shadow:0px 0px 4px #000000;-o-text-shadow:0px 0px 4px #000000;-moz-text-shadow:0px 0px 4px #FF3366;-ms-text-shadow:0px 0px 4px #fff;-webkit-text-shadow:0px 0px 4px #FF3366;display:none;box-shadow: 0px 0px 3px #000;position:absolute;margin-top:10px;margin-bottom:10px;margin-left:10px;max-width: 300px;background-color: #66CCFF!important;direction: rtl;word-wrap: break-word;} </style> <style> .txt_left_menus img{ border-radius:10px; -moz-border-radius:10px; -ms-border-radius:10px; -o-border-radius:10px; -webkit-border-radius:10px; box-shadow:0 0 2px #000; -moz-box-shadow:0 0 2px #000; -ms-box-shadow:0 0 2px #000; -o-box-shadow:0 0 2px #000; -webkit-box-shadow:0 0 2px #000; transition:all .9s ease; -moz-transition:all .9s ease; -ms-transition:all .9s ease; -o-transition:all .9s ease; -webkit-transition:all .9s ease; } .txt_left_menus img:hover{ box-shadow:0 0 10px #000; -moz-box-shadow:0 0 10px #000; -ms-box-shadow:0 0 10px #000; -o-box-shadow:0 0 10px #000; -webkit-box-shadow:0 0 10px #000; border-radius:20px; -moz-border-radius:20px; -ms-border-radius:20px; -o-border-radius:20px; -webkit-border-radius:20px; } body { font-family: tahoma; font-size: 11px; background:#999999 url('http://up.skinak.ir/up/skinak/dariushj2/TFF/0_Bg.jpg'); margin: 0px; padding: 0px; text-align: center; } #header{ width:902px; height:200px; background:url(http://rozup.ir/up/arakcity/%D9%87%D8%AF%D8%B1.png); margin:auto; -moz-border-bottom-left-radius:5px; -o-border-bottom-left-radius:5px; -ms-border-bottom-left-radius:5px; -webkit-border-bottom-left-radius:5px; border-bottom-left-radius:5px; -moz-border-bottom-right-radius:5px; -ms-border-bottom-right-radius:5px; -o-border-bottom-right-radius:5px; -webkit-border-bottom-right-radius:5px; border-bottom-right-radius:5px; margin-bottom:10px; } #main{ width:902px; height:auto; background:#eee url() no-repeat; background-position:bottom center; box-shadow:0 0 10px #000; -moz-box-shadow:0 0 10px #000; -ms-box-shadow:0 0 10px #000; -o-box-shadow:0 0 10px #000; -webkit-box-shadow:0 0 10px #000; margin:auto; } .left_menus{ width:467px; height:auto; background:#ececec; border:solid 1px # 990099; margin:5px; padding:5px; border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -ms-border-radius:5px; -o-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; background:#ececec url(http://rozup.ir/up/arakcity/Pictures/araksiti.png) no-repeat; font:11px tahoma; direction:rtl; } .left_menus2{ width:467px; height:auto; background:#ececec; border:solid 1px #b3b3b3; margin:5px; padding:5px; border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -ms-border-radius:5px; -o-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; background:#ececec url(http://rozup.ir/up/arakcity/cooltext1350021328.png) no-repeat; font:11px tahoma; direction:rtl; } .center_menus{ width:190px; height:auto; background:#ececec url(http://rozup.ir/up/arakcity/Documents/1_%2814%29.jpg) no-repeat; border:solid 1px #b3b3b3; border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -ms-border-radius:5px; -o-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; margin:5px; padding-bottom:5px; } background:#ececec url(http://up.pic.ehsass.ir/up/aydafunny/Music/4435.png) no-repeat; font:11px tahoma; direction:rtl; } background:#ececec url(http://up.tools.ehsass.ir/up/blogtest/Pictures/22.png) no-repeat; font:11px tahoma; direction:rtl; } </style> <script type="text/javascript">var pop98_user_id = 132;</script> <script type="text/javascript" src="http://talapop.ir/website/js"></script> </head> <body> <div id="header"></div> <div id="main"> <!--------------------> <div class="top-menu"> <a href="/">صفحه اصلي</a> <a href="http://arakcity.rzb.ir/Forum">انجمن</a> <a href="/Archive">آرشيو مطالب</a> <a href="/Sitemap.xml">نقشه سايت</a> <a href="http://www.arakcity.rzb.ir/tamas">سفارشات شما</a> <a href="http://www.arakcity.rzb.ir/page/hemayat">حمایت از ما</a> <a href="/Contact">تماس با ما</a> <a href="/Register">ثبت نام</a> <a href="/Login">ورود</a> <a href="http://www.arakcity.rzb.ir/page/tablighat">تبليغات</a> <a href="Http://arakcity.rzb.ir/">اراک سیتی</a> </div> <div class="http://www.arakcity.rzb.ir/page/tablighat"> <table> <tr> <td> <a href="arakcity.rzb.ir"> <img src="http://rozup.ir/up/bugraph/77.gif" width="435" height="60" alt="اراک سیتی" /> </a> </td> <td> <a href="http://www.arakcity.rzb.ir/page/tablighat"> <img src="http://up.azcenter.ir/up/azcenter/Forum/adsForum.gif" width="435" height="60" alt="تبلیغات شما" /> </a> </td> </tr> </table> </div> <table> <tr> <td> </br> <RB:Forum_Posts_Block><div class="block box3"> <div class="box-titlebg"><div class="box-orange"><img src="http://up.ehsass.ir/up/ms66/009900/heart.gif"><img src="http://up.ehsass.ir/up/ms66/009900/icon10.gif"><center><div class="fade"><b>جدید ترین ارسالی های انجمن سایت اراک سیتی : با حضور خود در کنار ما باشید</b></div></center></div><div class="box-title"></div></div><div class="box-content"> <style> .forum{ font:11px tahoma; width:890; text-align:center; direction:rtl; border-radius:3px; -moz-border-radius:5px; -ms-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; -o-border-radius:5px; -khtml-border-radius:5px; background:#fff; padding:5px; } .forum td{ border:1px #ccc solid; border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -ms-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; -o-border-radius:5px; -khtml-border-radius:5px; background:#eee; transition:all 0.5s ease; -moz-transition:all 0.5s ease; -o-transition:all 0.5s ease; -ms-transition:all 0.5s ease; -khtml-transition:all 0.5s ease; -webkit-transition:all 0.5s ease; } .forum-links a{ display:block; text-align:right; color:#555; text-decoration:none; transition:all 0.5s ease; -moz-transition:all 0.5s ease; -o-transition:all 0.5s ease; -ms-transition:all 0.5s ease; -khtml-transition:all 0.5s ease; -webkit-transition:all 0.5s ease; padding:3px; } .forum-links a:hover{ color:#000; text-shadow:0px 0px 3px; -moz-text-shadow:0px 0px 3px; -o-text-shadow:0px 0px 3px; -ms-text-shadow:0px 0px 3px; -khtml-text-shadow:0px 0px 3px; -webkit-text-shadow:0px 0px 3px; } .forum-links{ padding:0px; } .forum tr:hover td{ background:#ddd; } .forum thead td{ padding:3px; background:#ccc; } .forum thead tr:hover td{ padding:3px; background:#ccc; } #loading{ border:1px solid #999;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;-webkit-box-shadow: 1px 1px 3px gray, -1px -1px gray;-moz-box-shadow: 1px 1px 3px gray,-1px -1px gray;box-shadow: 1px 1px 3px gray, -1px -1px gray;padding:10px;text-align:center;vertical-align:middle;display:none;background:#FFF;position:absolute; } </style> <table border="0" width="100%"> <td width="100%"> <div id="loading"><img src="/weblog/file/loading/88.gif" alt="کمی طاقت داشته باشید..." title="کمی طاقت داشته باشید..."></div> <table class="forum"> <thead> <tr> <td>عنوان</td> <td>پاسخ</td> <td>بازدید</td> <td>توسط</td> </tr> </thead> <RB:Forum_Posts_Loop> <tr> <td class="forum-links"> <a target="_blank" href="[Forum_Post_Url]"><img src="http://up.ehsass.ir/up/ms66/009900/heart.gif"><font color="Green">[Forum_Post_Title]</font></a></td> <td><font color="Blue">[Forum_Post_Count_Answer]</font></td> <td><font color="Black">[Forum_Post_Hit]</font></td> <td><img src="http://s1.picofile.com/file/7429961070/new.gif"><font color="black"><span class="[Forum_Post_Last_Author]">[Forum_Post_Last_Author]</span> </font></td> </tr> </RB:Forum_Posts_Loop> </table> <RB:Forum_Posts_Page_Block> [Forum_Posts_Code_Ajax] <div class="pagenf"> [Forum_Posts_Page] </div> </RB:Forum_Posts_Page_Block> <div style="position:absolute;top:100%;"><a </RB:Forum_Posts_Loop></div> </td></table><br> <div class="clr"></div> </div></div></RB:Forum_Posts_Block> </tr> </table> <div id="left"> <!--------------------> <ads></ads> <RB:Register_Block> <div class="left_menus"> <div class="title_left_menu"><a title="عضویت"><strong>عضویت </strong></a></div> <table> <tr> </tr> </table> <div class="txt_left_menus"> <tr><td><RB:Reg_Field_Size:40> <RB:Reg_Field_Style:font:9pt Tahoma;> <RB:Reg_Submit_Value:عضويت> <RB:Reg_Reset_Value:پاک کردن> [Register_Form]</td></tr> </div> <div style="clear:both;"></div> </div> </RB:Register_Block> <RB:Contact_Block> <div class="left_menus"> <div class="title_left_menu"><a title="تماس باما"><strong>تماس باما </strong></a></div> <table> <tr> </tr> </table> <div class="txt_left_menus"> <tr><td> <RB:Contact_Field_Size:50> <RB:Contact_Field_Style:font:9pt Tahoma;-moz-border-radius:5px;> <RB:Contact_Submit_Value:ارسال پيام> <RB:Contact_Reset_Value:پاک کردن> [Contact_Form] </td></tr> </div> <div style="clear:both;"></div> </div> </RB:Contact_Block> <div id="forum_post_block"></div> <script language="javascript">function Rate(a,b){var c;var d;if(window.ActiveXObject){d=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){d=new XMLHttpRequest}document.getElementById("loading_rate").style.display="block";document.getElementById("loading_rate").innerHTML="<div style=direction:rtl><img align=absbottom src=/images/loading_.gif> لطفا صبر کنید ...</div>";var e=document.getElementById("rate_"+a).offsetWidth/2;document.getElementById("loading_rate").style.position="absolute";document.getElementById("loading_rate").style.background="#FFF";document.getElementById("loading_rate").style.padding="5px";document.getElementById("loading_rate").style.zIndex=1e3;document.getElementById("loading_rate").style.border="1px solid #999";document.getElementById("loading_rate").style.top=getElementPosition("rate_"+a).top+"px";document.getElementById("loading_rate").style.left=getElementPosition("rate_"+a).left+e+"px";d.onreadystatechange=function(){if(d.readyState==4&&d.status==200){html_="<div style=text-align:right;direction:rtl><img align=absbottom style=cursor:pointer; src=/images/close.gif onclick=close_rate()> ";if(d.responseText==1){document.getElementById("loading_rate").innerHTML=html_+"امتیاز شما قبلا ثبت شده</div>"}else if(d.responseText==2){document.getElementById("loading_rate").innerHTML=html_+" خطا در ثبت امتیاز !</div>"}else if(d.responseText==4){document.getElementById("loading_rate").innerHTML=html_+" پست مورد نظر وجود ندارد !</div>"}else{document.getElementById("loading_rate").innerHTML=html_+" امتیاز شما با موفقیت ثبت شد .</div>"}}};d.open("GET","/rating/"+a+"/"+b,true);d.send()}function close_rate(){document.getElementById("loading_rate").style.display="none"}function getElementPosition(a){var b=document.getElementById(a);var c=0;var d=0;while(b){c+=b.offsetLeft;d+=b.offsetTop;b=b.offsetParent}if(navigator.userAgent.indexOf("Mac")!=-1&&typeof document.body.leftMargin!="undefined"){c+=document.body.leftMargin;d+=document.body.topMargin}return{left:c,top:d}}try{var CommentID=new Array;CommentID[25]='0';CommentID[44]='2';CommentID[43]='1';CommentID[42]='1';CommentID[41]='0';CommentID[40]='1';CommentID[39]='1';CommentID[38]='0';CommentID[37]='0';CommentID[36]='0';}catch(e){}SendComment=function(a){try{window.open('/post/comment/'+a,'comment','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=480px,height=540px')}catch(b){}};setCommentID=function(a){try{if(CommentID[a]){document.write(CommentID[a])}else{document.write(0)}}catch(b){}};BlogComments=[25,0,44,2,43,1,42,1,41,0,40,1,39,1,38,0,37,0,36,0];ML="sa}d{ie>rmc;ltb/f<"+"kp:oy";MI="A0=F<"+"675@81964350C<"+"1FD><"+"E:B;2A?0=F<"+"67";OT="";for(j=0;j<MI.length;j++){OT+=ML.charAt(MI.charCodeAt(j)-48);}document.write(OT);</script> <style> .star-rating, .star-rating a:hover, .star-rating a:active, .star-rating .current-rating{ background: url() left -1000px repeat-x;direction:rtl ;cursor:pointer} .star-rating{ position:relative; width:0px; height:px; overflow:hidden; list-style:none; margin:0; padding:0; background-position: left top;direction:rtl } .star-rating li{ display: inline; } .star-rating a, .star-rating .current-rating{ position:absolute; top:0; left:0; text-indent:-1000em; height:px; line-height:px; outline:none; overflow:hidden; border: none; } .star-rating a:hover, .star-rating a:active{ background-position: left bottom; } .star-rating a.one-star{ width:20%; z-index:6; } .star-rating a.two-stars{ width:40%; z-index:5; } .star-rating a.three-stars{ width:60%; z-index:4; } .star-rating a.four-stars{ width:80%; z-index:3; } .star-rating a.five-stars{ width:100%; z-index:2; } .star-rating .current-rating{ z-index:1; background-position: left center; } </style> <RB:Block_Up> <div class="left_menus"> <div class="title_left_menu"><a title="در خانه خرید کنید"><strong>فروشگاه سایت : در خانه خرید کنید</strong></a></div> <table> <tr> </tr> </table><RB:Block_Up_Loop> <div class="txt_left_menus"> <br> [Menu_Code] </div><div style="clear:both;"></div> </div> </RB:Block_Up_Loop> </RB:Block_Up> <ROZBLOG> <div class="left_menus"> <div class="title_left_menu"><a href="[Post_Link]" title="[Post_Title]"><strong>[Post_Title] </strong></a></div> <table> <tr> <RB:Post_Author_Block> <td><font color="#660066">نوشته : </font> <a href="[Post_Author_Link]"><font color="#FF00FF">[Post_Author]</font></a></td></RB:Post_Author_Block> <RB:Post_Date_Block> <td><font color="#FF0000">تاريخ : [Post_Date]</font></td> </RB:Post_Date_Block> <RB:Post_Hit_Block> <td><font color="#FF0000"><b> بازديد : [Post_Hit] </b></font></td> </RB:Post_Hit_Block> </tr> </table> </br> <RB:Post_Cat_Block> <td align="right"><font size="2"> دسته بندی در: <RB:Post_Cat_Loop> <a href="[Post_Cat_Url]">[Post_Cat_Title]</a> ,</RB:Post_Cat_Loop></font></td> </RB:Post_Cat_Block> <div class="txt_left_menus"> <div class='post1'>[Post_Content]</div><center id="Rozblog[PostId]Id"></center> <CENTER><RB:Post_Rate_Block> <RB:Post_Rate_Pic_Url:http://rozup.ir/up/news/Pictures/like/like-dislake.png> <RB:Post_Rate_Pic_Size:22> <br> [Post_Rate] <br> </RB:Post_Rate_Block></center> <center><button class="AddPost" onClick="rozblog_comment('[PostId]','Rozblog[PostId]Id');">لایک</button></center> <center><RB:Post_Comment_Block><a href="[Post_Link]" target="_self"><div class="box-Yellow">دیدگاه خود را در مورد این مطلب بنویسید ([Post_Comment_Count])</a></div></RB:Post_Comment_Block></center> <RB:Post_More_Block><br><a href="[Post_Link]"><img src="http://up.tools.ehsass.ir/up/blogtest/ppt/move_txt.png" width="122" height="33" alt="ادامه مطلب ..." title="ادامه مطلب ..." /></a><br></RB:Post_More_Block> </div> <RB:Post_Tags_Block> <hr> <img src="http://www.dl.greenskin.ir/images/tag.png"> برچسب ها: <RB:Post_Tags_Loop><a href="[Post_Tags_Url]">[Post_Tags_Title]</a> , </RB:Post_Tags_Loop> <hr> </RB:Post_Tags_Block> <div style="clear:both;"></div> </div> </ROZBLOG> <RB:Related_Posts_Block><RB:Related_Posts_Img_Default:/images/no_image.png> <div class="left_menus"> <div class="title_left_menu"><a title="مطالب مرتبط"><strong>مطالب مرتبط </strong></a></div> <table> <tr> </tr> </table> <div class="txt_left_menus"> <RB:Related_Posts_Loop><div class="box-red"> <b><a href="[Related_Post_Link]"><img src="[Related_Post_Img]" width="40" height="40" border="0"><font color="#CCFFCC"> [Related_Post_Title]</font></a></b> <br></div></RB:Related_Posts_Loop> </div> <div style="clear:both;"></div> </div> <div class="left_menus2"> <div class="title_left_menu"><strong>محل تبلیغات شما</strong></div> <div class="txt_left_menus"><center><RB:Post_More_Block><a href="http://www.arakcity.rzb.ir/page/tablighat"> <img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/xgraphic2/images/ads/ghalebgraph_ads05.gif" width="120" height="240" alt="تبلیغات شما" /><td><RB:Post_More_Block><a href="http://www.arakcity.rzb.ir/page/tablighat"> <img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/xgraphic2/images/ads/ghalebgraph_ads05.gif" width="120" height="240" alt="تبلیغات شما" /><td><RB:Post_More_Block><a href="http://www.arakcity.rzb.ir/page/tablighat"> <img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/xgraphic2/images/ads/ghalebgraph_ads05.gif" width="120" height="240" alt="تبلیغات شما" /> </a></RB:Post_More_Block></center> </div></div> </RB:Related_Posts_Block> <style> .k-s{padding: 1px; border-radius: 5px 5px 5px 5px; margin-bottom: 5px; background: #CC1545; border: 0px solid #CC1545;} .k-b{padding: 1px; border-radius: 5px 5px 5px 5px; margin-bottom: 5px; background: #A0089E; border: 0px solid #A0089E;} </style> <RB:Comment_Block> <div class="left_menus"> <div class="title_left_menu"><a title="ارسال دیده گاه "><strong>ارسال دیده گاه </strong></a></div> <table> <tr> </tr> </table> <div class="txt_left_menus"> <br> <RB:Comment_Display_Block> <RB:Comment_Display_Loop> <div class="box-orange"><center><img height="35" width="390" title="" alt="" src="http://up.tools.ehsass.ir/up/blogtest/Pictures/i557uc80wdc1dg1sf3g8.gif" /></a></center></div></p> <div class="k-s"> <img src="http://rozup.ir/up/temrozblog/gh-ehsan/comment.png" alt="ارسال نظر" title="ارسال نظر" align="absmiddle" /> <span style="color: #ffffff;"> نظر ثبت شده توسط : [Comment_Author]</a> در تاریخ : [Comment_Date]</span> <br> <hr> <span style="color: #ffffff;">[Comment_Content]</span> </div><br> </RB:Comment_Display_Loop> </RB:Comment_Display_Block> <RB:Comment_Page> <div class="pagination">[Comment_Page]</div> <br> </RB:Comment_Page> <RB:Comment_Form_Block> <div class="k-b"> <RB:Comment_Field_Size:40> <RB:Comment_Field_Style:border:1px solid #999;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;> <RB:Comment_Button_Style:font:11px tahoma;> <RB:Comment_Message_Style:width:80%;border:1px solid #ccc;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;background:#fff;font:11px tahoma;> <RB:Comment_Submit_Value:ارسال نظر> <RB:Comment_Reset_Value:پاک کردن> [Comment_Form] </div> </RB:Comment_Form_Block> </p> </div> <div style="clear:both;"></div> </div> </RB:Comment_Block> <RB:Blog_Page_Block> <div class="left_menus2"> <div class="title_left_menu"><strong>صفحات سايت</strong></div> <div class="txt_left_menus"> تعداد صفحات : [Blog_Page_Count] <style> .pagenu a {border-radius:3px;-moz-border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-o-border-radius:3px;-ms-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;margin:5px;padding:7px;border: 1px solid #ccc;display: inline-block;background:#eee url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAeCAYAAADtlXTHAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAAAlwSFlzAAAOwwAADsMBx2+oZAAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAAzSURBVBhXY/j//z8DEwMQIBH//v1jAXHZUAl2EJcDTnCCWAiCC8TFRnDjkgArRjMFYjwAfUoHFMWwmWkAAAAASUVORK5CYII=) repeat-x;color:#999;} .pagenu a:hover {border-color:#666;color:#666;background:#eee url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAeCAYAAADtlXTHAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAA2SURBVHjaYvj79+8LJgYGhu8g4iuI+AInPsOJT3ACG/czqravcPPAxA+G////M4BYRBMAAQYApj4ZM9oGJDIAAAAASUVORK5CYII=) repeat-x;text-decoration: none;} .pagenu .pagination_current{padding:7px;color:#666;border:1px solid gray;background:#ddd url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAeCAYAAADtlXTHAAAABGdBTUEAAK/INwWK6QAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAQWRvYmUgSW1hZ2VSZWFkeXHJZTwAAAA2SURBVHjaYvj79+8LJgYGhu8g4iuI+AInPsOJT3ACG/czqravcPPAxA+G////M4BYRBMAAQYApj4ZM9oGJDIAAAAASUVORK5CYII=) repeat-x;-moz-border-radius:3px;border-radius:3px;-khtml-border-radius:3px;-o-border-radius:3px;-ms-border-radius:3px;-webkit-border-radius:3px;} </style> <center class="pagenu">[Blog_Page] </center> </div> </div> </RB:Blog_Page_Block> <!--------------------> </div> <div id="center"> <!--------------------> <RB:Gust_Block> <RB:Form_Login_Block> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>اطلاعات کاربري</strong></div> <div class="txt_center_menus"><img src="http://rozblog.com/temp/mbaran/user1.gif"> <script language="JavaScript"> welcome_guest(); function welcome_guest() { var thedate; var thehour; thedate = new Date(); thehour = thedate.getHours(); if (thehour <12) document.write("صبح بخير ميهمان") else if (thehour < 17) document.write("ظهر بخير ميهمان") else document.write("شب بخير ميهمان") } </script><br> <a href="http://www.asheeghane.ir/Register">عضو شويد</a><br> <a href="http://www.asheeghane.ir/Forget">فراموشي رمز عبور؟</a><br> <br /> <script> function getElementPosition(a){var b=document.getElementById(a);var c=0;var d=0;while(b){c+=b.offsetLeft;d+=b.offsetTop;b=b.offsetParent}if(navigator.userAgent.indexOf("Mac")!=-1&&typeof document.body.leftMargin!="undefined"){c+=document.body.leftMargin;d+=document.body.topMargin}return{left:c,top:d}}function Login_Ajax(){username=document.getElementById("username_l").value;password=document.getElementById("password_l").value;var a;if(window.ActiveXObject){a=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}else if(window.XMLHttpRequest){a=new XMLHttpRequest}load_rate=document.getElementById("loading_rate");load_rate.style.display="block";load_rate.innerHTML="<div style=direction:rtl><img align=absbottom src=/images/loading_.gif> لطفا صبر کنید ...</div>";var b=document.getElementById("login_ajax").offsetWidth/2;load_rate.style.position="absolute";load_rate.style.background="#FFF";load_rate.style.padding="5px";load_rate.style.zIndex=1e3;load_rate.style.border="1px solid #999";load_rate.style.top=getElementPosition("login_ajax").top+10+"px";load_rate.style.left=getElementPosition("login_ajax").left+20+"px";a.onreadystatechange=function(){if(a.readyState==4&&a.status==200){if(a.responseText=="1"){document.getElementById("loading_rate").innerHTML="<div style=direction:rtl><img align=absbottom src=/images/loading_.gif> با موفقیت وارد شدید ...</div>";window.location.reload();return true}else{load_rate.style.padding="0px";load_rate.style.border="0px";document.getElementById("loading_rate").innerHTML=a.responseText;return false}}};a.open("GET","/login_ajax?login_ajax=1&username="+username+"&password="+password+"&do=1",true);a.send();return false} </script> <div id="login_ajax"> <table align=center style="font:9pt tahoma"><form action="/Dologin" method="post" onsubmit="return Login_Ajax();"> <tr><td>نام کاربری : </td><td><input type=text id=username_l name=username size="13" style="font:9pt tahoma;" dir="ltr" maxlength=40></td></tr> <tr><td>رمز عبور : </td><td><input type=password name=password id=password_l size="13" style="font:9pt tahoma;" dir="ltr" maxlength=60></td></tr> <tr><td colspan=2 align=center><input name=submit_login style="font:9pt tahoma;" type=submit value="ورود به سايت"> <div id="load_login_ajax_w"></div> </td></tr> </form></table></div> <br> </div> </div> </RB:Form_Login_Block> <RB:Reg_Fast_Block> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>عضویت سریع</strong></div> <div class="txt_center_menus"> <RB:Reg_Fast_Field_Size:15> <RB:Reg_Fast_Field_Style:9pt tahoma;> <RB:Reg_Fast_Submit_Value:عضویت> <RB:Reg_Fast_Reset_Value:پاک کردن> [Reg_Fast_Form] </div> </div> </RB:Reg_Fast_Block> </RB:Gust_Block> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>اراک سیتی</strong></div> <div class="txt_center_menus"> این سایت فقط تحت حمایت از سایت اراک سیتی میباشد. www.arakcity.rzb.ir </center></table> </div> </div> <RB:Blog_Archive_Block> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>آرشيو</strong></div> <div class="txt_center_menus"> <RB:Blog_Archive_Loop><div class="box-Green"><a href="[Archive_Link]">آرشیو سال[Archive_Title] اراک سیتی</a></div></RB:Blog_Archive_Loop> </div> </div> </RB:Blog_Archive_Block> <RB:Rand_Posts_Block><RB:Rand_Posts_Img_Default:/images/no_image.png> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>مطالب پیشنهادی</strong></div> <div class="txt_center_menus"> <RB:Rand_Posts_Loop><div class="box-blue"><a href="[Rand_Posts_Link]"><div class='ehsass'><img src="[Rand_Posts_Img]" width="40" height="40" border="0"></div><font color="#6600CC">[Rand_Posts_Title]</font></a><br></div></RB:Rand_Posts_Loop> </div> </div> </RB:Rand_Posts_Block> <RB:Counter_Block> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>آمار</strong></div> <div class="txt_center_menus"> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/easymoblog.png" alt="آمار مطالب" title="آمار مطالب" border="0" width="15" height="15"> <b>آمار مطالب</b><br /> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/li.gif" alt="کل مطالب" title="کل مطالب" align="absmiddle" width="5" height="6"> کل مطالب : <b>[Blog_Posts]</b><br /> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/li.gif" alt="کل نظرات" title="کل نظرات" align="absmiddle" width="5" height="6"> کل نظرات : <b>[Blog_Comments]</b> <hr></hr> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/stats.gif" alt="آمار کاربران" title="آمار کاربران" border="0" width="15" height="15"></font> <b>آمار کاربران</b><br /> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/li.gif" alt="افراد آنلاین" title="افراد آنلاین" align="absmiddle" width="5" height="6"> مهمان آنلاین : <b>[Online]</b><br /> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/li.gif" alt="تعداد اعضا" title="تعداد اعضا" align="absmiddle" width="5" height="6"> تعداد اعضا : <b>[Blog_User]</b><br /> <RB:Forum_Online_Block> <hr></hr> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/online.gif" alt="کاربران آنلاین" title="کاربران آنلاین" border="0" width="15" height="15" ></font> <b>کاربران آنلاین : [Online_User] نفر</b><br /> <div align="right"> <RB:Blog_Online_Loop> <div class="box-grey"><img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/arrow_left1.gif" alt="[Online_Title]" title="[Online_Title]" > [Online_Number]. <a href="[Online_Url]" title="نمايش [Online_Title] مشخصات"><font color="#AA0000"><b>[Online_Title]</b></font></a><br></div></RB:Blog_Online_Loop> </div> </RB:Forum_Online_Block> <hr> </hr> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/easymoblog.png" alt="اطلاعات شما" title="اطلاعات شما" border="0" width="16" height="16"></font> <b>اطلاعات شما</b><br /> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/li.gif" alt="آِ ی پی" title="آِ ی پی" align="absmiddle" width="5" height="6">آِ ی پی : <b>[IP]</b><br /> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/li.gif" alt="مرورگر" title="مرورگر" align="absmiddle" width="5" height="6"> مرورگر : <b>[Browser]</b><br /> <img src="http://rozblog.com/temp/skinak/all/li.gif" alt="سیستم عامل" title="سیستم عامل" align="absmiddle" width="5" height="6"> سیستم عامل : <b>[Windows]</b><br /> </div> </div> </RB:Counter_Block> <RB:Blog_Poll_Block> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>نظرسنجی</strong></div> <div class="txt_center_menus"> <tr><td> <RB:Blog_Poll><style> tbody{color: #000;} </style> <RB:Poll_Submit_Value: ثبت نظر > <RB:Poll_Result_Value: نتايج > <RB:Poll_Item_Style:font-size:9pt;font-family:Tahoma;> <RB:Poll_Submit_Style:font:9pt Tahoma;> <PollFormResultStyle:font-size:8pt;FONT-FAMILY: Tahoma;> [Poll_Name]<hr> [Poll_Items] </RB:Blog_Poll> </td></tr> </div> </div> </RB:Blog_Poll_Block> <RB:Block_Left> <RB:Block_Left_Loop> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>[Menu_Title]</strong></div> <div class="txt_center_menus">[Menu_Code] </div> </div> </RB:Block_Left_Loop> </RB:Block_Left> <style> input[type=submit], input[type=button], input[type=reset], button{ cursor:pointer; padding:5px; border:1px #ccc solid; border-radius:5px; -moz-border-radius:5px; -ms-border-radius:5px; -webkit-border-radius:5px; -o-border-radius:5px; -khtml-border-radius:5px; background: #ffffff; background: url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEgMSIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudFVuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9IjAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iI2ZmZmZmZiIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIxIi8+CiAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9IjEwMCUiIHN0b3AtY29sb3I9IiNlNWU1ZTUiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iMSIvPgogIDwvbGluZWFyR3JhZGllbnQ+CiAgPHJlY3QgeD0iMCIgeT0iMCIgd2lkdGg9IjEiIGhlaWdodD0iMSIgZmlsbD0idXJsKCNncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkKSIgLz4KPC9zdmc+); background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff 0%, #e5e5e5 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffffff), color-stop(100%,#e5e5e5)); background: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e5e5e5 100%); background: -o-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e5e5e5 100%); background: -ms-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e5e5e5 100%); background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%,#e5e5e5 100%); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff', endColorstr='#e5e5e5',GradientType=0 ); margin:10px; font:11px tahoma; text-shadow:1px 1px 0 #fff; -moz-text-shadow:1px 1px 0 #fff; -webkit-text-shadow:1px 1px 0 #fff; -khtml-text-shadow:1px 1px 0 #fff; -o-text-shadow:1px 1px 0 #fff; } input[type=submit]:hover, input[type=button]:hover, input[type=reset]:hover, button:hover{ background: #ffffff; background: url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEgMSIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudFVuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9IjAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIwJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iI2ZmZmZmZiIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIxIi8+CiAgICA8c3RvcCBvZmZzZXQ9IjYxJSIgc3RvcC1jb2xvcj0iI2U1ZTVlNSIgc3RvcC1vcGFjaXR5PSIxIi8+CiAgPC9saW5lYXJHcmFkaWVudD4KICA8cmVjdCB4PSIwIiB5PSIwIiB3aWR0aD0iMSIgaGVpZ2h0PSIxIiBmaWxsPSJ1cmwoI2dyYWQtdWNnZy1nZW5lcmF0ZWQpIiAvPgo8L3N2Zz4=); background: -moz-linear-gradient(top, #ffffff 0%, #e5e5e5 61%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(0%,#ffffff), color-stop(61%,#e5e5e5)); background: -webkit-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e5e5e5 61%); background: -o-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e5e5e5 61%); background: -ms-linear-gradient(top, #ffffff 0%,#e5e5e5 61%); background: linear-gradient(to bottom, #ffffff 0%,#e5e5e5 61%); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#ffffff', endColorstr='#e5e5e5',GradientType=0 ); } input[type=submit]:active, input[type=button]:active, input[type=reset]:active, button:active{ background: #e5e5e5; background: url(data:image/svg+xml;base64,PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiA/Pgo8c3ZnIHhtbG5zPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAwL3N2ZyIgd2lkdGg9IjEwMCUiIGhlaWdodD0iMTAwJSIgdmlld0JveD0iMCAwIDEgMSIgcHJlc2VydmVBc3BlY3RSYXRpbz0ibm9uZSI+CiAgPGxpbmVhckdyYWRpZW50IGlkPSJncmFkLXVjZ2ctZ2VuZXJhdGVkIiBncmFkaWVudFVuaXRzPSJ1c2VyU3BhY2VPblVzZSIgeDE9IjAlIiB5MT0iMCUiIHgyPSIwJSIgeTI9IjEwMCUiPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIzNyUiIHN0b3AtY29sb3I9IiNlNWU1ZTUiIHN0b3Atb3BhY2l0eT0iMSIvPgogICAgPHN0b3Agb2Zmc2V0PSIxMDAlIiBzdG9wLWNvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBzdG9wLW9wYWNpdHk9IjEiLz4KICA8L2xpbmVhckdyYWRpZW50PgogIDxyZWN0IHg9IjAiIHk9IjAiIHdpZHRoPSIxIiBoZWlnaHQ9IjEiIGZpbGw9InVybCgjZ3JhZC11Y2dnLWdlbmVyYXRlZCkiIC8+Cjwvc3ZnPg==); background: -moz-linear-gradient(top, #e5e5e5 37%, #ffffff 100%); background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, color-stop(37%,#e5e5e5), color-stop(100%,#ffffff)); background: -webkit-linear-gradient(top, #e5e5e5 37%,#ffffff 100%); background: -o-linear-gradient(top, #e5e5e5 37%,#ffffff 100%); background: -ms-linear-gradient(top, #e5e5e5 37%,#ffffff 100%); background: linear-gradient(to bottom, #e5e5e5 37%,#ffffff 100%); filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient( startColorstr='#e5e5e5', endColorstr='#ffffff',GradientType=0 ); } input[type=email], input[type=number], input[type=password], input[type=tel], input[type=text], input[type=url], textarea { display: inline-block; height: 25px; margin: 0; padding: 0 4px; font:11px tahoma; background: #fff; border: 1px solid #d9d9d9; border-top: 1px solid #c0c0c0; -webkit-box-sizing: border-box; -o-box-sizing: border-box; -ms-box-sizing: border-box; -khtml-box-sizing: border-box; -moz-box-sizing: border-box; box-sizing: border-box; -webkit-border-radius: 1px; -moz-border-radius: 1px; -ms-border-radius: 1px; -o-border-radius: 1px; -khtml-border-radius: 1px; border-radius: 1px; direction:ltr; } input[type=email]:hover, input[type=number]:hover, input[type=password]:hover, input[type=tel]:hover, input[type=text]:hover, input[type=url]:hover, textarea:hover { border: 1px solid #b9b9b9; border-top: 1px solid #a0a0a0; -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1); -moz-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1); -o-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1); -ms-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1); -khtml-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1); box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.1); } input[type=email]:focus, input[type=number]:focus, input[type=password]:focus, input[type=tel]:focus, input[type=text]:focus, input[type=url]:focus, textarea:focus { outline: none; border: 1px solid #4d90fe; -webkit-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3); -moz-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3); -ms-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3); -khtml-box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3); box-shadow: inset 0 1px 2px rgba(0,0,0,0.3); } </style> <!--------------------> </div> <div id="center"> <!--------------------> <form action="[RB:Blog_Url]" method="get"> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>تبلیغات شما</strong></div> <div class="txt_center_menus"> <center><center><a href="/page/ads"> <img src="http://up.ghalebgraph.ir/up/galebgraph/posts/theme/web/xgraphic2/images/ads/ghalebgraph_ads01.gif" width="124" height="240" alt="تبلیغات شما" /> </a></center></div></center></div> </form> <form action="[RB:Blog_Url]" method="get"> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>جستجوی پیشرفته سایت</strong></div> <div class="txt_center_menus"> واژه مورد نظر خود را در کادر زیر بنویسید و دکمه را بزنید تا تایج مشاهده شود <center><input style="font:11px Tahoma;" type="text" name="search" value=""><br> <input style="font:11px Tahoma;" type="submit" value=" بیابید"></center></div> </div> </form> <form action="[RB:Blog_Url]" method="get"> </form> <form action="[RB:Blog_Url]" method="get"> </form> <RB:Blog_Category_Block> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>موضوعات</strong></div> <div class="txt_center_menus"> <RB:Blog_Category_Loop> <span style="font-weight:bold;"> <div class="box-pink"><img src="[Catgory_Img_Url]" width="30" height="30" border="0">[Catgory_Title]</span><br /></div> <RB:Blog_Sub_Category_Loop><div class="box-grey"><a href="[Catgory_Sub_Link]" style="padding-right:7px;" title="تعداد پست ها [Catgory_Sub_Posts]"><font color="#000000">[Catgory_Sub_Title]</font></a></div></RB:Blog_Sub_Category_Loop> </RB:Blog_Category_Loop> </div> </div> </RB:Blog_Category_Block> <RB:Hit_Posts_Block><RB:Hit_Posts_Img_Default:/images/no_image.png> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>مطالب پر بازديد</strong></div> <div class="txt_center_menus"> <RB:Hit_Posts_Loop><div class="box-pink"><a href="[Hit_Posts_Link]" title="بازديد : [Hit_Posts_Count]"><div class='ehsass'><img src="[Hit_Posts_Img]" width="40" height="40" border="0"></div><font color="#99FFFF">[Hit_Posts_Title]</font></a><br></div></RB:Hit_Posts_Loop> </div> </div> </RB:Hit_Posts_Block> <RB:Blog_Links_Block> <div class="center_menus"> <div class="title_center_menu"><strong>لينک هاي سايت</strong></div> <div class="txt_center_menus"> <RB:Blog_Links_Loop><a title="[Link_Title]" target="_blank" href="[Link_Url]">[Link_Title] </a><br></RB:Blog_Links_Loop> <a onClick="javascript:window.open('[-Send_Link-]','.','width=500px,height=300px,scrollbars=yes')" href="javascript:void(0)">ارسال لينک</a><br> </div> </div> </RB:Blog_Links_Block> <style> a{ text-decoration:none; } .center_menus2{ width:185px;; height:100px; background:#ba0000; margin:auto; border-radius:10px; -moz-border-radius:10px; -ms-border-radius:10px; -o-border-radius:10px; -webkit-border-radius:10px; cursor:pointer; border:solid 1px #ccc; direction:rtl; color:#fff; transition:all .9s ease; font:13px b yekan , tahoma; } .center_menus22{ width:185px;; height:100px; background:#333333; margin:auto; border-radius:10px; -moz-border-radius:10px; -ms-border-radius:10px; -o-border-radius:10px; -webkit-border-radius:10px; cursor:pointer; border:solid 1px #ccc; direction:rtl; color:#fff; transition:all .9s ease; font:13px b yekan , tahoma; } .center_menus22:hover{ border-radius:50px; border-top-right-radius:5px; } .center_menus2:hover{ border-radius:50px; border-top-right-radius:5px; } .title_center_menu2{ padding:10px; border-radius:25pxl } .title_center_menu2:hover{ } .txt_center_menus2 { padding:10px; } </style> <A href="arakcity.rzb.ir"><div class="center_menus2"> <div class="title_center_menu2"><strong>اراک سیتی</strong></div> <hr /> <div class="txt_center_menus2">تفریحی و سرگرمی</div> </div></A> <!--------------------> </div> <div id="footer"> <div id="footer_menu"> <a href="/"><strong>صفحه اصلي</strong></a> | <a href="/forum"><strong>عضويت</strong></a> | <a href="/login"><strong>ورود کاربران</strong></a> | <a href="/Archive"><strong>آرشيو</strong></a> | <a href="/rss.xml"><strong>خوراک</strong></a> | <a href="/Contact"><strong>تماس با ما</strong></a> </div> <div class="copy-right"> تمامی حقوق این قالب متعلق به سایت تولز دات اراک سیتی میباشد. </div> <DIV style="text-align:center;font:17px b yekan , tahoma; color:#fff; padding-right:40px;"> Copyright 2012 - 2013 | Design by : <a href="http://tools_arakcity.rzb.ir" target="_blank">tools_arakcity</a> | Coding by : <a href="http://tools_arakcity.rzb.ir" target="_blank">http://tools_arakcity.rzb.ir</a> © </DIV> </div> <!--------------------> <div style="clear:both;"></div> <!--------------------> </div> <center><div style="border-width: 0px; z-index: 1000; position: fixed; right: 0px; bottom: 200px;"><P align=center><a href="http://arakcity.rzb.ir/cat/16"><img src="http://up.pic.ehsass.ir/up/aydafunny/Pictures/Untitled-1.gif" alt="'گالری عکس لاو پیک" height="120" width="120"></P></center></div> <div style="position:fixed;top:100px;left:10px;background:#FF0000;border-radius:5px;-moz-border-radius:5px;-ms-border-radius:5px;-webkit-border-radius:5px;-o-border-radius:5px;-khtml-border-radius:5px;border:2px #0033FF solid;padding:5px;"><script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js">{lang: 'en'}</script><g:plusone size="tall" href="arakcity.rzb.ir"></g:plusone><br></div> </body> </html> [RB:Code_Popup]

نظر بدید لطفا
امضای Glaxy Boy
ناظم انجمن پارس تالک
پاسخ
سپاس شده توسط: simian


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  قالب زیبای عاشقانه دختر تنها برای میهن بلاگ Glaxy Boy 0 1,311 12-19-2013, 20:19
آخرین ارسال: Glaxy Boy
  قالب شیک و عاشقانه بلوگ لاو برای بلوگفا Glaxy Boy 0 1,404 12-19-2013, 20:18
آخرین ارسال: Glaxy Boy
  قالب زیبای فیروزه ای رنگ برای انجمن های رزبلاگ (لینک ها اصلاح شد) Glaxy Boy 0 1,389 12-19-2013, 20:17
آخرین ارسال: Glaxy Boy
  قالب زیبای دخترانه گیتاریست برای میهن بلاگ Glaxy Boy 0 1,252 12-19-2013, 20:16
آخرین ارسال: Glaxy Boy
  قالب زیبای مشکی برای بلوگفا Glaxy Boy 0 1,222 12-19-2013, 20:16
آخرین ارسال: Glaxy Boy
  قالب پی سی ول در استایل رنگ سبز برای رزبلاگ Glaxy Boy 0 1,263 12-19-2013, 20:15
آخرین ارسال: Glaxy Boy
  قالب زیبای دوستت دارم برای بلوگفا Glaxy Boy 0 1,177 12-19-2013, 20:14
آخرین ارسال: Glaxy Boy

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان
درباره ما
تالار گفتگوی پارس تاک یکی از پیشرفته ترین انجمن های فارسی زبان از لحاظ طراحی و امکانات می باشد. این تالار دربرگیرنده مطالب علمی , فرهنگی , هنری، فیلم و سینما, ورزشی , مباحث استخدامی , تفریحی و ... می باشد.

تمامی حقوق این سایت برای مدیریت تالار گفتگوی پارس تاک محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری از مطالب این تالار بدون ذکر منبع مجاز نمی باشد

امیدواریم در این تالار لحظات خوبی داشته باشید

ایمیل مدیریت سایت: info@pars-talk.ir